2010. dec. 29.

MONDJ IGAZAT ÉS…

Az ember életében nagyon sokszor a saját jól felfogott érdekében jobb, ha kussol. Nem mondhatja el, amit nagyon szeretne. Mert, még ha igaza is van, akkor is lakatot kell tenni a szájára. Pedig lehetséges, jobb lenne a világ, ha kimondhatnánk, amit gondolunk. Őszintén kimondani sérelmeinket, megnevesíteni azt sok szemét, önző, kapzsi embert, akik megkeserítik más embertársaik életét. A félelmek rákényszerítik az embert hazugságra. Találó az a régi közmondás, mondj igazat és betörik a fejed.

2010. dec. 17.

SZIVATNAK, ANYÁM! STOP! avagy egyetemistának lenni haj de jó!

Aki volt vagy sorozott, vagy hivatásos katonaember, az érti ezt a szlogent. Manapság ugyan már nincs sorkatonaság, de ott, ahol sok az összesereglett fiatal, ez a jelenség ugyanúgy fenn állhat. És van ahol fenn is áll. Ezek, meg az alábbi gondolatok ötlöttek fel bennem, mikor ezt az idézetet olvastam valahol.

"Nevelni annyit tesz, mint emberré tenni. De ehhez az kell, hogy a nevelő is a gerincesek közé tartozzék." (Juhász Gyula).

A nevelői körbe az egyetemi oktató, tanár is beletartozik. Ugye?

2010. dec. 5.

RÓKA FOGTA CSUKA 22 CSAPDÁJA

Mint már máskor is, most is MJ barátom blogjában olvasottak adtak inspirációt bejegyzésem témájához. Itt látható a hozzászólásom, a WikiLeaks-es kiszivárogtatáshoz, és a kurvákkal kapcsolatos bejegyzéséhez. A harmadik kérdéskörhöz nem tudok mit hozzátenni, mert nem értem, hogy mivel kapcsolatos.

2010. dec. 2.

HÁTULRÓL MELLBE

Van egy morbid ötletem, ismerve önmagamat, meg is fogom valósítani. Az utolsó bejegyzésem akkor fog megjelenni, mikor nekem már minden mindegy lesz. Vagy már meghaltam, vagy olyan magatehetetlen állapotban leszek, hogy nem tudom az időzített bejegyzésem megjelenését mindig egy hónappal elhalasztani. Az is lehet, hogy valami épületes csínytevésem miatt beutaltak valamelyik hazai bentlakásos rácsos akadémiára.

2010. nov. 30.

LÁNYOK, LÁNYOK, MI LESZ VELETEK?

Szüleitek szívatnak benneteket ezerrel. Ez a szívatás a fiúkra is vonatkozik

Nem csak az én „rosszindulatú” gondolkodásom mondatja velem, hanem nagyon valószínű mások is hasonlóan látják e jelenséget, ami ennek a bejegyzésnek témája. Nem csak az idősebbek, hanem egyes koravénen gondolkodó fiatalabbak is látják, hogy itt nagy bajok vannak. Tisztelt szüleitek nem készítenek fel kellő mértékben benneteket arra az időszakra, amikor Nektek kell a haló szüleitek hiányában a terheket viselni. Pusztán az ő gyengeségük miatt nem kaptok olyan kellő edzést, ami miatt majd képesek lennétek elviselni független életetek gerincropogtató nehézségeit.

2010. nov. 25.

VAN ITT PÉNZ DOSZT

Az elmúlt napok csapadékos időjárása miatt éjszakánként lázas sürgésforgás zaja hallatszik be házunkba, ami miatt éjszakai nyugalmunknak annyi. Tavaly nagy csinnadrattával felvonult a MÁV egyik illetékes társulata az előttünk lévő pálya szakaszon megoldania víz elvezetését. Hiába való volt a sok pénz elköltése, mert nem oldották meg vele a problémát. Mert ha akkor megcsinálták volna pipecül, akkor most nem kellene ismét forgalom zavarása miatt, éjszaka ezen ügyködniük. Az már nem is háborít fel, hogy tönkrevágták alvásunkat a szervonat rendszeres dudálásával, az árokásógépből/tól hallatott zuhogás, meg csikorgó hangokkal. Meg a melósok biztos szükséges kajabálásával.

2010. nov. 24.

MERÉNYLET AZ EGÉSZSÉG ELLEN

Mint ahogy máskor is volt rá alkalom, barátaim blogjai olvasásakor ötlődnek fel gondolatok, amiket érdemesnek tartok kiadni burámból. Így vagyok most is, miután elolvastam Georgina barátném legutóbbi bejegyzését.

A disznóvágásban az a legjobb mikor vége van, de csak öreg fejjel. Mert gyermekként, én legalábbis, jobban vártam, mint a karácsonyt.

2010. nov. 19.

JOBB TUDATLANNAK LENNI

Általam agyoncsépelt viccpoén szerint, ami a cigány szájából hangzik el, mikor az őt megállító rendőr akart mondani neki valamit: „Nem kell nekem mindent tudni.” És ment tovább. Ki kellene zárni sokszor a külvilágot, a lelki békénk kedvéért. Jó lenne bezárkózni egy elefántcsonttoronyba, és nagyívben tenni a külvilág nyomorára. De ez az elvonulás csak a sitteseknek adatik meg, főleg azoknak, akik olyan bűnt követtek el, amiért tényleges életfogytiglani büntetést kaptak.

2010. nov. 16.

AGITÁCIÓ

Megint a rosszindulatúságom beszél belőlem, de mivel már annyi csalafintaságban volt részem életemben, kénytelen vagyok most is szkeptikus lenni. Bár a bejegyzés végén látszólagosan ellent mondok önmagamnak, de az általam pozitívnak hit tény sem lehet 100 %-os bizonyíték az állításom védelmére. Annak apropója ez a szövegelés, hogy a napokban beoltották majrés beteg lakótársaimat, beleértve magamat is, a szezonális influenza elleni vakcinával.

2010. nov. 1.

HÁBORU ÉS BÉKE avagy, egyidőben ez paradoxon lenne?

Nyugodság, nem Tolsztoj hatalmas regényméretével hasonlatos bejegyzésem terjedelme, csak a címet vettem kölcsön a tőle. Azt a dicséretet kapta személyem egy emailban, - blogjaim kapcsán - hogy sokoldalú vagyok. De én csak idegen tollakkal ékeskedek, mert sok tippet feleségem, gyermekeim, a családon adják. Ugyanúgy, mint ennek a bejegyzésnek az ötletét is, amivel most foglalkozom, Norbitól, lányom vőlegényétől kaptam, kit már ezen kapcsolat révén a családomhoz tartozónak tekintek.

Itt Európában, Magyarországon békeidőben vagyunk immáron 65 éve. Ilyen hosszú háborúmentes időszak, a közelmúlt történelmében, – leszámítva a monarchia háborúit, amelyekben Magyarország területe nem volt érintve - csak 1849-1914-ig volt. Isten őrizzen, még a gondolattól is irtózom, amikor azt a paradoxont írom le, hogy a háborúknak volt jó hozadéka is.

2010. okt. 31.

HALLOWEEN

Nekem semmi bajom nincs ezzel az angolszász nyelvterületen, főleg Amerikában hagyományos ünneppel. Életkori konzervativizmusom miatt viszont ágálok az átvétele miatt. Ott legyen, mások majmolása miatt viszont itt ne legyen. Hasonlóan, mint a Valentin napi mű ünnep miatt, amit kimondottan a kereskedelmi okból, haszonszerzés miatt találtak ki. Megint szembe megyek a kulturális globalizáció árjával, pedig tudom el fog söpörni. Lehet, hogy idő után már nem fogunk viszolyogni tőle, mint például ahogy a németektől átvett karácsonyi fenyőállítástól sem. A hagyomány tisztelete fontos, mert egyik fontos eleme a nemzeti identitásunknak.

2010. okt. 29.

SZÉP A MAGYAR NYELV II.

A mai penzum sem könnyű. Többször el kellett olvasnom több sorát, hogy megértsem, autentikusan értelmezhessem. De érdemes venni a fáradtságot, mert ismételten rácsodálkozhatunk nyelvünk brillírozására. Biztos forog sírjában Pécsi Blanka, Lőrincze Lajos, meg a többi már elhalálozott, mint például az egyik volt középiskolai magyartanárom, kik őrködtek nyelvünk szépségének megtartásán, mikor hallják, látják utódaink rettenetes slendrián stílusát. A másik középiskolai magyartanárom szerencsére még él, Laci bácsi valószínű sokszor ki szokott akadni, hogy ezzel a szófordulattal éljek én is, a mai fiatalok erősen kritizálható nyelvhasználatán láttán.

2010. okt. 28.

SZÉP A MAGYAR NYELV

Az ember csúnyán elrontotta nagyon sok mindent ezen a Földön, így Magyarországon is, ami nem tetszik nekem. Sok minden közül az egyik, ami bánt, az a nyelvi pongyolaság elburjánzása. Azzal a nem titkolt szándékkal jött létre ez a bejegyzés, hogy a tapasztalható slendriánság ellensúlyozásaként, felhívja a figyelmet az igényes kommunikációra. Azzal tisztában vagyok, hogy én nagyon pirinyó vagyok a nagyárral szemben, de kényszerképzetem van, hogy a magam eszközeivel tennem kell ellene. Ha a célszemély elolvassa az emailban kapott levélrészletet, talán szembesül annyira magával, hogyha még a pillangó effektus szerint is vált, így talán nem válik hiábavalóvá erőfeszítésem.

2010. okt. 27.

ABSZOLUTIZMUS

Valahonnan ezt ollóztam ki: „(a latin absolutus „teljes”, „korlátlan” szóból) a 16-17. században kialakult, az uralkodó korlátlan hatalmán alapuló kormányzati rendszer, melyben az uralkodó az állandó hadseregre és bürokráciára támaszkodva függetleníti magát a nemességtől, jól lehet az ő érdekében gyakorolja korlátlan hatalmát.” Ha a nemesség szót kicseréljük magyar polgárra, akár a XXI. század első évtized végére is lehet datálni az abszolutizmus meghatározását.

2010. okt. 26.

BERMUDA "KÉTSZÖG"

MJ barátom javaslatára íródott ez a bejegyzés, ami ugyan nem nagy was ist das, de tanulságot azért lehet belőle levonni. Vége inkább poénos. Abból az időből származik a sztori, mikor még aktívan kevertem bringámmal a közutakon. Igyekeztem szabályosan közlekedni, amit nem mindig sikeredett pontosan a KRESZ szabályai szerint kivitelezni. (Volt, amikor a véletlen miatt sikeredett balfékre, volt, amikor a célszerűség és a gyorsabb haladásom érdekében önhatalmulag személyemre szabottan értelmeztem egynéhány szabályt.)

2010. okt. 23.

BEUTALÓ AZ IDEGOSZTÁLYRA

Agyalásaim során rájöttem, hogy nagyon felesleges törni az élet nagy kérdéseiről burámat, mert én ahhoz nagyon kevés vagyok, hogy amire az oxigén- és tápanyag hiányos agyammal rájöttem, azokat a hibákat orvosolni tudjam. Megőrjít dilemmám, hogy látom a bajokat, de képtelen vagyok azokon segíteni.

Sajnos ez a világ már olyan, hogy nem hagyják békén az embereket, mert a fejlődés szent égisze miatt állandóan csesztetni kell őket.

2010. okt. 21.

MINDEN ROSSZBAN VAN VALAMI JÓ

Okos, vagy csak okosnak hitt tanácsokkal tudok szolgálni, mert eddig is az volt, és a maradék életemben az lenne a feladatom, hogy átadjam, mint afféle tanítómesternek, a jövő generációjának az eddigi életemben szerzett tapasztalatokból levont következtetéseket. Következtetéseket, hogy az utódoknak ne kelljen a kezdetektől tanulni mindent. Ne kelljen nekik az alapoktól végigkínlódni azt az utat, amit őseik már megjártak. Ez így van rendjén.

2010. okt. 1.

BECSTELENEK ÁLL A VILÁG


Öregségemre vagy elment az eszem, amiért ilyeneket írok, de az is lehet, hogy megjött, akkor az érkezését jó sokára időzítette a Mindenható. Az a gógyi, amivel ma rendelkezem, szerencsésebb lett volna, ha már 30-40 évvel ezelőtt is meg van, mert akkor biztos jobban alakul életem, anyagi vonatkozásban. Az lehetséges, hogy a tükörbe nem tudnék nézni.(A mai erkölcsi szemléletem szerint.) De legalább a bukszám jó vastag lenne.

2010. szept. 29.

AZT ÉN ELHISZEM...

Azt én elhiszem, hogy rettenetesen megerőltető a pedagógusnak rábírni a nebulókat a tanulásra, amikor minden honnan azt sugallják nekik, hogy a legfőbb érték a talmi csillogás. Én a semmi pénzért nem cseréltem volna velük, mert nekem elég volt két gyerekemmel foglalkoznom, nem 20-30-al, egy időben. Azt is elhiszem, hogy nehéz az életük, azt is elfogadom, hogy több aktív szabadidő kellene nekik, de azt már nem, amit egy pedagógus szakszervezeti főmufti mondott az imént a televízióban, hogy a nyári szünetben azért nem tudnak regenerálódni, mert ezen időben pénzt kell keresniük.

2010. szept. 27.

UTÁLOM MAGAMAT...

Utálom magamat, amiért nem tudok normális lenni. Nem tudok olyan átlag lenni, aki struccpolitikát folytatva képes átsiklani a várható társadalmi leépülés felett. Nekem megfájdul a fejem, amikor elszörnyülködve olvasom internetes közösségi portálokon az ifjúság megnyilatkozásait. Aggodalommal tölt el utódaim várható sorsa, mert a jelek nem adnak okot optimizmusra. Nem kell ahhoz Nostredamusnak lenni, hogy sejtsük a jövőt.

2010. szept. 12.

ELEVE ELRENDELTETETT

Lehet, hogy más számára evidens, de nekem eddig nem az volt, mert én vagy nem hallottam róla, vagy alapból nem láttam rá az alábbi törvényszerűségre. Az is lehet, hogy ilyen törvényszerűség nem is létezik, de legalábbis elgondoltató, hogy az egyén egészségi állapotára a testvérek születési sorrendje milyen hatással bír.

2010. aug. 29.

PÉNZCSINÁLÁS MINDENÁRON

Orosz bombázókat fogtak el Kanada határának közelében, olvasom a Jetfly hírlevelében, idézem: „Kanada, Oroszország, az Egyesült Államok és más országok között egyfajta sajátos versengés kezdődött az északi sarkvidéki erőforrásokért. A sarkvidéki jég olvadásával ugyanis új lehetőségek nyíltak a régió kőolaj-, földgáz- és ásványkészleteinek feltárására.” A látott információk szöget ütöttek a fejembe, ennek apropójaként születtek az alanti gondolatok bennem.

2010. aug. 19.

EZ IS SZERENCSE

Tavasszal megállt bennem az ütő, mikor látom a házam előtt lévő árokban a nem odavaló vizet. Nem csapadékvíz volt, mert a talajból szivárgott. Na de honnan? Mert ha az óra után tőlem, azt a bukszám bánja vastagon. Szerencsémre nem kellett bukszámat apasztanom, mert a bibi a vizesek szakaszán volt. De a félszt sikeresen elültette bennem. Miután a tavaszi, meg a májusi-júniusi esőzések miatt pincémben, meg a vízóra aknában megjelent talajvíz eltűnt, fiamat megkértem, szabadítsa ki a 21 éve lerakott csöveket.

2010. aug. 8.

BARÁTFÜLE

Egy finom étek, azt nem vitatja, bizton állítom, senki. A Barátfüle Fesztivál falunk legrangosabb eseménye, elsőbbségét azt sem. A Barátfüle Egyesület minden évben megrendezi, több éves gyakorlata miatt, egyre profibban ezt a találkozót. A régi hagyományos búcsú leavanzsálódik, szerepét átveszi az új módi, a fesztivál.

2010. aug. 6.

VIVA ESPAÑA!


A cím alapján még az hihető, hogy a focival foglalkozik bejegyzésem. Bár a spanyolok VB elsőbbsége is megérne egy cikket, de nem. Nem akarom az esetleg a németeknek drukkolóknak a szívét fájdítani még ezzel is. Nem akárhonnan, Spanyolországból kaptam visszajelzést egyik blogommal kapcsolatban. Tudom nem nagy was ist das manapság az internet révén, a lekicsinyített világunkból bárhonnan üzenetet kapni, de Malac személyesen mondott köszönetet, amiért apjáról a blogomban megemlékeztem.

2010. aug. 5.

HOMO LUDENS

Más aspektusban látom a dolgokat, mióta játszom egy második világháborús stratégiai játékkal. Itt szívfájdalom nélkül válhatok akár tömeggyilkossá, mert tudom, hogy ez játék. Nekem már benőtt a fejem lágya, és nem keverem a fikciót a valósággal. Nem úgy, mint az az amerikai ifjonc, aki ténylegesen megölte bosszúból barátját, mert elveszítette számítógépes játékban, az ő nehezen megszerzett spéci fegyverét.

2010. júl. 12.

HANGULATJELENTÉS

A régi pártállami időben bizonyos időközönként a felettes pártbizottság felé az alapszervezeti titkárnak a fennhatóságai alá tartozó alattvalóinak hangulatáról jelentést kellett küldenie. Hogy nem volt objektív az holtziher. Erősen púderozott volt, mert hiszen ki merte volna egy pártitkárnak megmondani őszinte véleményét.

2010. júl. 11.

MELEG VAN

Itt van a kánikula. Hadd legyen, mert nyáron legyen meleg, télen meg hideg. Ez a természet rendje, ennek így kell lenni. Menni kell a strandra hűsölni, ha hozzá van elég pénz. Mert, manapság nem egy olcsó mulatság. Hamar ott hagyhat a kikapcsolódásra vágyó jó pár ezer forintot. Már bekerülni a strandra az is embert próbáló tett, a tűző napon a pénztár előtt való hosszú sorban állás miatt. A kínlódásért, ott van bent van a hűsítő víz jutalomnak. Csak ésszel, mert felhevült testtel belecsobbanni a relatív hideg vízbe, az kérem nem egészséges. Egyenesen baromság.

2010. júl. 10.

REKULTIVÁCIÓ

Lenin elvtárs mondta, hogy ami nem megy, azt ne erőltessük. Mégis politikai utódai nem hallgattak a nagy tanítóra. Én hallgattam rá. Igaz hátraarcomnak semmi köze sincs az ideológiájához.(Saját véleményem meg van róla, de hogy mi az, az velem a sírba száll.) Csak a poros földes útról fordultam vissza. Be kellett látnom, a háromkerekű trikém nem alkalmas böhöm nagy teherautók nyomvályújában való közlekedésre. Bringám ellenkezésének azzal adott hangot, hogy egyszerűen kivetett az ülésből. Nyomatéknak a könyökemről még a glazúr is lenyalódott.

2010. júl. 9.

CSIGAHÁZ LAKÓJÁNAK


Sokan vagyunk, akinek a betegség miatt harmadik lába is kinőtt. Valaha mi is normálisan mozogtunk, a mostani állapotunk a helyváltoztatás tekintetében sokban hasonlít egy torzszülöttére, még így három lábbal is. Sajnos elég könnyű harmadik lábat szerezni, az orvos receptre felírja, és amikor kiváltod, abban a minutumban ki is nő.

2010. júl. 8.

MOZOGNI KELL

Barátaim internetes blogjaikban nem elmélkednek, mert nekik bőven van írni való témájuk a mozgalmas életük révén. Én, helyzetemből adódóan csak kisebb kirándulást engedhetek meg magamnak háromkerekű rekummal, hála barátaim, ismerőseim aktív segítségének. Valaha 50-100 km letekerése meg se kottyant. Most a maximális teljesítményem jó ha 10 km. Ennyivel is be kell érnem. Örülök ennek is, mint majom a farkának.

2010. júl. 7.

VEGYES SALÁTA

Itt aztán van minden, ami momentán az eszembejutott. Összesen három gondolatsor. Igyekeztem optimista szemlélettel írni, de jó ég tudja, hogy ezekből mi jön le az olvasóban. A tárgyilagos megítélésre, az olvasó pillanatnyi helyzete erős befolyással bír.

2010. júl. 6.

NEHÉZ SZÜLŐNEK LENNI

Én hála a jó istenek, már túl vagyok azon az időszakon, ami talán legrosszabb nevelés szempontjából egy szülőnek. Gyerekei felnőtté válásának. Ebben az irományban megpróbáltam összegezni az akkori időszakról megállapításaimat.

A felnőtté válás időszakában a fiataloknak sokszor kell, több tapasztalatot igénylő helyzetet, feladatot megoldani, amelyeket csak nagyon nagy hibaszázalékkal képesek megtenni.

2010. júl. 5.

TE DRÁGA ÉLET /folytatás/

MJ. barátom azon reakciója késztetett bejegyzésem folytatására, amiben optimizmusom meglétét firtatta.

Én szerencsés beállítottságú vagyok, mert minden bajnak látom a jó oldalát is. Mert van nekik. Ezekkel sajnos csak az a gond, hogy hosszabb idejű érés után születik meg pozítiv hozadéka. Konkrétan arra gondolok, hogy a nehézségek megszenvedése a következő generációnak adhat olyan intuíciót, hogy okulva elődeik hibáiból, sokkal hatékonyabban tudják maguk hasznára lehetőségeiket kiaknázni. Hosszú távon optimista vagyok. Még jó, hogy ezzel, az eddig nem bizonyított elmélettel, reményt csalhatok magamnak.

2010. júl. 4.

TE DRÁGA ÉLET

Meleg van. Ezt akartuk, akkor most emiatt ne orroljunk meg senki az időjárásra. Volt hűsben részünk bőven, mert hisz még májusban is volt, hogy fűtenünk kellett. Most sokunkat aggodalom tölti el a postás láttán, mert félő, hogy a leolvasás utáni gáz végelszámolást hozhatja. Ott, ahol súlyban mérik a húszezreseket, azoknál nem okozz gondot, az akár a százezres számla kifizetése sem, de akinek vékony a bukszája annak bizony felforrósodik feje, mikor meglátja Jóskát. Ebben a melegben a fokozatosság elvét betartva, legfeljebb vesz hűtőfürdőt, ha van elég pénze az egyre horribilisabb vízszámlára.

2010. júl. 3.

A HELYZET VÁLTOZATLAN


Hajdanában megboldogult katonakoromban, volt szerencsém vigyázni a Honvédség első emberére, bár felőlem el is vihették volna, mert még csúzlim sem volt. Ott voltak az Őrezred emberei, akik effektíven vigyáztak rá. Csak afféle alibi szolgálat volt az enyém, mert semmilyen objektív felelősséggel, és kötelességgel sem bírt beosztásom. Hacsak annyival nem, hogy az esetleg betévedő idegeneket elhessegessem. Mint kiskatonának kész haszon volt az a pár nap, mert nekem is került protokoll vendégeknek szánt ételből, sőt italából is. Nem gondolkodtam még el ekkor, a bort iszik, de vizet prédikál szemléletről, nagy boldogan ettem a tejfölös borjúpaprikást, direkt a kisnagy emberünknek repülővel Görögországból hozatott narancsból, és szolgálat ide vagy oda, ittam az elvtárs-urak asztaláról került szeszből. (Lentiben meg ettük a mákos tésztát kenyérrel.)

2010. júl. 2.

A "SZÜKSÉGES" SZÉPSÉGIPAR

Kaptam egy emailben egy hivatkozást a reklámok szavahihetőségéről, egy nagyon kedves volt kenesei munkatársamnőmtől. Olvasása során eszméltem rá, hogy a szépészeti biznisz is egy nagy átverés, az ekkor született gondolatok osztom meg az olvasókkal.
Biztos vagyok benne, jó néhány hölgyolvasónál kiverem a biztosítékom írásommal. Azt előre kell bocsátanom, hogy a jelen társadalmunkban elfogadott normák szerint, én szeretem a szebbik nemet, szeretem a szépet. Ha igazi, és természetes, azt igen. Gondolkodtatónak szánom ezt a pamfletet. Egy szép nőnek nem kell még enyhe smink se ahhoz, hogy a férfiak megforduljanak utána az utcán. De amikor rútságot akarják különböző kenceficékkel korrigálni, amitöl a látvány még kontrasztosabb lesz, na attól még az én közepesen fejlett esztétikai érzékem is tiltakozik.

2010. júl. 1.

REGGELI FÜRDÉS

Na most olyan témát pécéztem ki, minek elgondolkodtató hozadéka állítólag nincs. De biztosabb szemű azért talál benne. Valószínű, már megint nálam van a hiba, amikor az amerikainak tulajdonított tisztálkodási szokást akarom megérteni, de egyszerűen nem megy. Számtalan amerikai filmben látható olyan jelenet, hogy a párocska valami elegáns banzájról hazaérve, ruháikat leszórva, mindenféle fürdőszobai tevékenység nélkül, startolnak az ágyba csicsíkázni.

2010. jún. 30.

KÉPVISELŐI EMPÁTIA

Avagy, soha nem lesz valódi képviselés, míg fogadott prókátoroknak több pénze lesz, mint a voksát rá adó választónak.

A vezérhangyát az új köztársasági elnök fizetésével kapcsolatos hírek indították el, miszerint rosszabbul járt Schmitt Pál, azzal, hogy megválasztották. Az elnöki fizetése „csak” másfél millió forint lesz, az EP képviselőként kapott 3,5 milla helyett. De ez biztos pénz, mert élete végéig utalják bankszámlájára.

2010. jún. 29.

LALI PAPI


Szerencsére a falusi viszonylatban még fontosabbak az emberi kapcsolatok, itt jobban odafigyelnek egymásra, mint a városban. Pedig a városi ember sem különbözik a falusiak szociális érzékenységétől, csak ő nem tudja a ridegebb városi körülmények miatt ezt kimutatni.(Hisz neki is falusi gyökerei vannak.) A városi ember a kapcsolati kultúrája miatt nem engedi olyan közelségbe magához a szomszédait, mint ahogy azt a falusi ember teszi.

2010. jún. 28.

FÜSTÖLGÉS

Bár nem a nyári szezon velejárója, de némely renitens személy már most is azon spekulál, hogyan tudja még elviselhetetlenebbé tenni többi embertársa életét. Lehet, hogy nem szándékosan teszi, de tudatalattijában már most motoszkál. Amint beköszönt a jobb idő, a türelmetlen rendmániásoknak el jő a füstölés időszaka. Az őszre, a kertek letakarításának idejére volt jellemzőbb az esti kesernyés, orrfacsaró szagok terjengése. Már félek előre az elviselhetetlen hőségtől, amit nem csak nappal kell kibírni, hanem még késő este is, a becsukott ablakú lakásban.

2010. jún. 27.

FEJLŐDÜNK, DE NEM MINDENBEN


Még megboldogult legénykoromból emlékszem, amikor Fehérvárra jártam be a munkahelyemre vonattal, hogy a füstös mozdonyok miatt milyen koszosak voltak a vagonok.
Abban az időszakban még a gőzös divatja volt, diesel mozdony még ritkaság számba ment. A néhány svéd Nohab, meg a szovjet Szergelyek a fővonalakon futkároztak.

2010. jún. 26.

EZ KÉREM CSALÁS

Értékelem és nagyrabecsülőm az egyenes beszédet, még akkor is, ha nagyon fájó tud lenni. Ha én vagyok az áldozat, akkor igen. De ha szeretteim felé kell másnak rossz hírt közölni, akkor már, nem vagyok ilyen megértő. Ha meg nekem kell ezt megtennem, akkor hajlamos vagyok a kegyes elhallgatásra. Szerencsére az emlékezetem szelektív, így az utolsó mondatban szereplő kegyes elhallgatások konkrét példáira már nem emlékszem. Nem kell mindenkinek mindig mindent tudni. Ez a fajta sumákolás a családban még megengedhető, hisz mindkét fél érdekét szolgálja. De azon a bizalmi alapon nyugvó kapcsolatnak, mint az orvos-beteg viszony, ott nincs helye semmilyen csalafintaságnak.

2010. jún. 25.

BÖLCSESSÉG?

Valahol olvastam, talán a neten, az öregség egyik jó hozadéka az, hogy bölcsebbek leszünk. Az egyik a kettő közül,  sok ugyan nem lehet, mert nekem csak még egy jut az eszembe, és ez az, hogy felhőtlenül lehet szeretni az unokákat. Ezt csak elméleti síkon tudom elképzelni, mert nem lévén még gyermekeimnek utóda. Majd ha megtörténik, amit már várok, lehet, hogy a szülői aggodalmaskodás felülírja jelenlegi véleményemet. De nem emiatt íródott ez a bejegyzés, bár ez az unoka dolog is megérdemelne egyet.

2010. jún. 23.

AGYKARBANTARTÁS


Azt előre bocsátom, hogy elmélkedésemnek nincs semmi tudományos alapja, lévén nem vagyok szakember. Csak arról tudok írni, amit az 56 év alatt megfigyeltek, megtapasztaltak mondatnak velem. Ha zöldséget írok annak is meg van a veszélye, ezért mindig mindent fenntartással kell fogadni. Nemcsak előző mondatomat, hanem az egész bejegyzésemet is.

Úgy látom rendkívül fontos feladat az idősebb korúaknak, tehát nekem is, a szellemi frissességünk megóvása.

2010. jún. 22.

NEM AKAR VÉGE LENNI

Tegnap este „komoly” hidrológiai munkálatokat kellett végeznünk, mert az állandó esőzések miatt kissé kritikussá vált a vízügyi helyzet nálunk. A telkem lejtése olyan, hogy körülöttem lévő szomszédok egy részének területéről is rajtam keresztül távozik a lehullt eső.

2010. jún. 21.

MEMENTO MORI, avagy az élet dicsőítése


Bármennyire is paradoxnak, ellentmondásosnak tűnik a cím, az csak látszólagos. Mert az elmúlás tudatosodása nélkül nem tudjuk értékelni azt az egyszeri megismételhetetlen csodát, amit életnek nevezzünk. Egy kicsit átfogalmazva Crimson Velvet gondolatát, a semmiből jövünk, élünk, és a semmibe távozunk.

2010. jún. 19.

DILETTANTIZMUS 2

Bánatos vagyok, mert a szabad szeszfőzésből nagyon úgy néz ki, nem lesz semmi. Pedig de jó lett volna, ha megvalósul, mert nekem ebből komoly egészségügyi hasznom származna. A tömény szesz értágító hatása miatt, orvosi javallatra, (ez nem vicc) pusztítanom kellene a pálinkát, feszt.

2010. jún. 18.

ÁM BLOKK

AMI CSAK ÚGY ESZEMBEJUTOTT

KÉZILABDA

Plusz adalék a tegnapi bejegyzésemhez. Az általam veszélyesnek tartott küzdő sportok mellett van egy rendkívül durvának tartott csapatjáték. Na nem a hoki, mert a látszólagos durvasága, sokszor látható kemény adok-kapok ellenére komolyabb sérülés az erős szerelésnek köszönhetően, nem történik.

2010. jún. 17.

NŐI PIFF, PAFF, PUFF


Joe bácsi a Kiss lányokról írt blogja adja apropóját bejegyzésemnek. A Kiss lányok judo mérkőzéseiről irt benne, való igaz, nagyon ügyesek a lányok. De. Nekem elindította gondolataimat azzal kapcsolatban, hogy egészséges-e nekik, és most itt összességében azokra a nőkre is gondolok, akik olyan sportágakat preferálnak, amik a férfiakra jellemzők. Sok ilyen női sportág van, aminek láttán hát bizony a számat húzkodom.

A havi legtöbbet látogatottak, de nem biztos, hogy a legjobbak is. Top 10